Return to site

Plantarea de noi păduri pentru captarea și stocarea carbonului

Adaptarea și reziliența la schimbările climatice

· Reziliența comună

De ce e important:
 

- Sectorul folosinţei terenurilor compensează aproximativ 17%, în timp ce pădurile circa 19% din emisiile totale anuale nete ale ţării, provenind de la celelalte sectoare ale economiei naţionale.

- Pădurile sunt importante pentru absorbţia CO2 din atmosferă iar silvicultura în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, atenuând astfel efectele schimbărilor climatice. Cantitatea anuala de CO2 sechestrată de pădurile gospodărite ale României se cifrează la aproximativ 20 mil tCO2. Pădurile ar putea contribui la atenuarea schimbărilor climatice prin: a) arboretele regenerate natural ce asigură o întrerupere foarte scurtă a acoperirii solului şi pierdere redusă de creștere; b) controlul dăunătorilor şi altor factori biotici şi abiotici, şi mai ales a incendiilor de pădure; c) prevenirea degradării pădurilor d) creşterea accesibilităţii fondului forestier pentru a facilita administrarea şi valorificarea durabilă a resurselor forestiere.

- Restabilirea suprafeţelor împădurite rămâne una dintre cele mai eficiente strategii de atenuare a efectelor schimbărilor climatice, arată un studiu elaborat de Laboratorul Crowther şi citat de revista Science.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK